Ansök om överraskning

Vem kan få en överraskning:

  • Ålder 4 år -yngre än 18 år
  • Cancerdrabbad eller max 3 år efter sista behandlingsdagen (Intygas av läkare)
  • Barn till cancerdrabbad förälder
  • Bor i Sverige

Om ni blir utvalda till en överraskning kommer vi att kontakta er.

Deltagande på barnkalaset "10 år för liv"

  • Information om barn som önskar delta på barnkalaset "10 år för liv"

  • Information om nominerat barns vårdnadshavare

  • Alla personuppgifter hanteras efter personuppgiftslagen.
 

Verifiera och skicka

Detta vill vi gärna att ni är bekväma med:

1. Att vi fotar samt skriver om er situation och överraskningen samt presenterar det på sociala medier. Vi gör klart allt och innan vi publicerar det på medier så får ni ge ert godkännande. Ni har det slutgiltiga ordet på hur det skall utformas.

2. När vi gör en överraskning brukar tidningar kontakta oss. Vi kontaktar er om ni vill vara med och berätta er historia. Ni bestämmer. Allt går via oss och inga kontaktuppgifter lämnas ut utan ert ok.

3. Vi vill att ni ger oss tillåtelse att kontakta behandlande läkare för att se så att barnet mäktar med just den planerade överraskningen.

Vi vill hellre göra många små överraskningar istället för få stora. Tillsammans med partners och allmänhet ser vi till att lösa just den överraskningen som passar.

Just de som väljs ut görs av en jury sammansatt av styrelsemedlemmar samt partners till Tuvas Dag.

Vill ni som företag vara med att stötta dessa överraskningar med antingen saker vi kan göra eller genom gåva till Tuvas Dag ta kontakt med oss genom info@tuvasdag.se

Ansök om överraskning